TPHCM : Bảng giá đất ở đô thị Quận Bình Tân

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH TÂN

(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

 Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STTTÊN ĐƯỜNGĐOẠN ĐƯỜNGGIÁ
TỪĐẾN
12345
1AN DƯƠNG VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG 4,000
2AO ĐÔIMÃ LÒQUỐC LỘ 1A2,200
3AO SENGÒ XOÀIDỰ ÁN 4152,200
4ẤP CHIẾN LƯỢCMÃ LÒTÂN KỲ TÂN QUÝ2,000
5BẾN LỘIVÕ VĂN VÂNTÂY LÂN1,500
6BÌNH LONGTÂN KỲ TÂN QUÝNGÃ TƯ BỐN XÃ4,100
7BÌNH THÀNHTRỌN ĐƯỜNG 1,500
8BÔNG SENTỈNH LỘ 10LÊ ĐÌNH CẨN2,500
9BÙI DƯƠNG LỊCHTRỌN ĐƯỜNG 2,000
10BÙI HỮU DIÊNNGUYỄN THỨC TỰCUỐI ĐƯỜNG2,500
11BÙI HỮU DIỆNTRỌN ĐƯỜNG 2,200
12BÙI TỰ TOÀNKINH DƯƠNG VƯƠNGRẠCH RUỘT NGỰA3,500
13CÁC ĐƯỜNG 1A, 2, 2A, 2B, 3, 4, 6, LÔ D THUỘC KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG 2,500
14CÁC ĐƯỜNG SỐ 1A, 1B, 3A, 4B, 6C, 8, 8A, 10, 11, 13, 15, 15A, 17A, 20, 21B, 22, 24, 24A, 24B, 25B, 27, 28, 30, 32, 32A, 33, 34, 34A, 36, 41 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P. BTĐB, P. AN LẠC A)TRỌN ĐƯỜNG 2,500
15CÁC ĐƯỜNG SỐ 2, 3, 4, 5, 9 THUỘC KHU DÂN CƯ NAM LONGTRỌN ĐƯỜNG 2,200
16CÁC ĐƯỜNG SỐ 3A, 4A, 5A, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ NAM LONGTRỌN ĐƯỜNG 2,200
17CÁC ĐƯỜNG SỐ 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8B, 8C, 12, 12A, 12B, 16, 18, 19A, 19B, 19C, 19D, 19F, 21, 21A, 23, 25, 25A, 26, 28A, 31, 31A, 32B, 33A, 33B, 34B, 39 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P. BTĐ B, P. AN LẠC A)TRỌN ĐƯỜNG 2,200
18CẦU KINHNGUYỄN CỬU PHÚNGUYỄN VĂN CỰ1,500
19CÂY CÁMTRỌN ĐƯỜNG 1,500
20CHIẾN LƯỢCTÂN HOÀ ĐÔNGMÃ LÒ2,400
  MÃ LÒQUỐC LỘ 1A1,500
21DƯƠNG BÁ CUNGKINH DƯƠNG VƯƠNGDƯƠNG TỰ QUÁN2,900
22DƯƠNG TỰ QUÁNHOÀNG VĂN HỢPCUỐI ĐƯỜNG2,900
23ĐẤT MỚILÊ VĂN QUỚITỈNH LỘ 103,100
24ĐÌNH NGHI XUÂN, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNGPHAN ANHLIÊN KHU 5-11-122,400
25ĐỖ NĂNG TẾKINH DƯƠNG VƯƠNGĐƯỜNG SỐ 172,900
26ĐOÀN PHÚ TỨNGUYỄN THỨC ĐƯỜNGCUỐI ĐƯỜNG2,400
27ĐƯỜNG 504, PHƯỜNG AN LẠCTRỌN ĐƯỜNG 2,400
28ĐƯỜNG 532, PHƯỜNG AN LẠCTRỌN ĐƯỜNG 2,400
29ĐƯỜNG BIA TRUYỀN THỐNGTỈNH LỘ 10LÊ ĐÌNH CẨN2,400
30ĐƯỜNG BỜ SÔNGTỈNH LỘ 10GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO1,500
31ĐƯỜNG BỜ TUYẾNTỈNH LỘ 10GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO2,200
32ĐƯỜNG MIẾU BÌNH ĐÔNGLÊ VĂN QUỚIĐƯỜNG SỐ 32,000
33ĐƯỜNG MIẾU GÒ XOÀITRỌN ĐƯỜNG 1,500
34ĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG 3,600
35ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG 4,400
36ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ABÌNH LONGĐƯỜNG SỐ 82,400
37ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 16ĐƯỜNG SỐ 41,500
38ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 4 PHƯỜNG TÂN TẠO ATỈNH LỘ 10CẦU KINH1,500
39ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 5 PHƯỜNG TÂN TẠO ATỈNH LỘ 10CUỐI ĐƯỜNG1,500
40ĐƯỜNG SỐ 1B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AMIẾU BÌNH ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 61,500
41ĐƯỜNG SỐ 1C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ATRỌN ĐƯỜNG (KP5) 1,500
42ĐƯỜNG SỐ 1C, KP4-PHƯỜNG AN LẠC AĐƯỜNG SỐ 4CCUỐI ĐƯỜNG2,100
43ĐƯỜNG SỐ 1D, KP4-PHƯỜNG AN LẠC AĐƯỜNG SỐ 4CCUỐI ĐƯỜNG2,200
44ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AGÒ XOÀILIÊN KHU 8-91,500
45ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ALÊ VĂN QUỚICUỐI ĐƯỜNG1,800
46ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AMÃ LÒCUỐI ĐƯỜNG1,500
47ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ BQUỐC LỘ 1ALIÊN KHU 4-51,500
48ĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG 2,400
49ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG 2,200
50ĐƯỜNG SỐ 2A, 2B, 2C, THUỘC KHU DÂN CƯ AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG 2,400
51ĐƯỜNG SỐ 2A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AGÒ XOÀILIÊN KHU 8-91,500
52ĐƯỜNG SỐ 2B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 2ĐƯỜNG SỐ 2C1,500
53ĐƯỜNG SỐ 2C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 2 (KP9)CUỐI ĐƯỜNG1,500
54ĐƯỜNG SỐ 2D, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 4 (KP9)ĐƯỜNG SỐ 2A1,500
55ĐƯỜNG SỐ 3. KHU PHỐ 4 PHƯỜNG TÂN TẠO ATỈNH LỘ 10CUỐI ĐƯỜNG1,500
56ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BĐƯỜNG SỐ 4ĐƯỜNG SỐ 23,100
57ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ABÌNH LONGCUỐI ĐƯỜNG2,400
58ĐƯỜNG SỐ 3A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 5DDỰ ÁN 4151,500
59ĐƯỜNG SỐ 3B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 3ADỰ ÁN 4151,500
60ĐƯỜNG SỐ 3B, 3C, 3, 5, THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG 2,900
61ĐƯỜNG SỐ 3C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 3ADỰ ÁN 4151,500
62ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG 4,000
63ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AGÒ XOÀIDỰ ÁN 4151,500
64ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ALÊ VĂN QUỚIDỰ ÁN 4151,800
65ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ BQUỐC LỘ 1AĐƯỜNG SỐ 81,500
66ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG 2,200
67ĐƯỜNG SỐ 4C, KP4-PHƯỜNG AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG 2,400
68ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG 4,000
69ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀHƯƠNG LỘ 3QUỐC LỘ 1A1,500
70ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ABÌNH LONGĐƯỜNG SỐ 82,400
71ĐƯỜNG SỐ 5A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AKÊNH NƯỚC ĐENCUỐI ĐƯỜNG1,500
72ĐƯỜNG SỐ 5B, PHƯỜNG AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG 2,900
73ĐƯỜNG SỐ 5B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 5ĐƯỜNG SỐ 81,500
74ĐƯỜNG SỐ 5C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 5EDỰ ÁN 4151,500
75ĐƯỜNG SỐ 5D, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ALIÊN KHU 7-13CUỐI ĐƯỜNG1,500
76ĐƯỜNG SỐ 5E, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 5CCUỐI ĐƯỜNG1,500
77ĐƯỜNG SỐ 5F, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 5DKÊNH NƯỚC ĐEN1,500
78ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG 2,200
79ĐƯỜNG SỐ 6 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG 3,100
80ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ALÊ VĂN QUỚICUỐI ĐƯỜNG1,800
81ĐƯỜNG SỐ 6, KP3-PHƯỜNG AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG 3,100
82ĐƯỜNG SỐ 7TRỌN ĐƯỜNG 4,400
83ĐƯỜNG SỐ 7 KHU DÂN CƯ NAM LONGTRỌN ĐƯỜNG 4,000
84ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀQUỐC LỘ 1ACUỐI ĐƯỜNG1,500
85ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ABÌNH LONGĐƯỜNG SỐ 82,400
86ĐƯỜNG SỐ 7A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AKINH NƯỚC ĐENDỰ ÁN 4151,500
87ĐƯỜNG SỐ 7B, PHƯỜNG AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG 3,100
88ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀTÂN KỲ TÂN QUÝHƯƠNG LỘ 31,500
89ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ALÊ VĂN QUỚIKÊNH NƯỚC ĐEN2,100
90ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ BQUỐC LỘ 1ALIÊN KHU 5-61,500
91ĐƯỜNG SỐ 8B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 3CUỐI ĐƯỜNG1,500
92ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀQUỐC LỘ 1ACUỐI ĐƯỜNG1,500
93ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ABÌNH LONGĐƯỜNG SỐ 9A2,100
94ĐƯỜNG SỐ 9A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ADỰ ÁN 415CUỐI ĐƯỜNG1,500
95ĐƯỜNG SỐ 9B, PHƯỜNG AN LẠCTRỌN ĐƯỜNG 2,400
96ĐƯỜNG SỐ 9B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG BÌNH LONGCUỐI ĐƯỜNG1,500
97ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ALÊ VĂN QUỚICUỐI ĐƯỜNG1,800
98ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ BQUỐC LỘ 1ALIÊN KHU 5-61,500
99ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ABÌNH LONGĐƯỜNG SỐ 171,500
100ĐƯỜNG SỐ 11A, KP2-PHƯỜNG AN LẠC AĐƯỜNG SỐ 16ĐƯỜNG SỐ 142,400
101ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀTÂN KỲ TÂN QUÝĐƯỜNG 26/31,800
102ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ATRỌN ĐƯỜNG 1,500
103ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀHƯƠNG LỘ 3ĐƯỜNG 26/31,500
104ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 17DỰ ÁN 4151,500
105ĐƯỜNG SỐ 13A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 17DỰ ÁN 4151,500
106ĐƯỜNG SỐ 14, KP2-PHƯỜNG AN LẠC AĐƯỜNG SỐ 11CUỐI ĐƯỜNG2,500
107ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ALÊ VĂN QUỚIDỰ ÁN 4151,800
108ĐƯỜNG SỐ 14A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ALIÊN KHU 7-13CUỐI ĐƯỜNG1,500
109ĐƯỜNG SỐ 14B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ALIÊN KHU 7-13ĐƯỜNG SỐ 21,500
110ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀĐƯỜNG 26/3CUỐI ĐƯỜNG1,500
111ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ATRỌN ĐƯỜNG 1,500
112ĐƯỜNG SỐ 16A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AMIẾU GÒ XOÀIDỰ ÁN 4151,500
113ĐƯỜNG SỐ 17, KP2-PHƯỜNG AN LẠC AĐƯỜNG SỐ 16ĐƯỜNG SỐ 142,500
114ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ATÂN KỲ-TÂN QUÝĐƯỜNG SỐ 19A1,800
115ĐƯỜNG SỐ 17A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ATRỌN ĐƯỜNG 1,500
116ĐƯỜNG SỐ 17B, KP2-PHƯỜNG AN LẠC AĐƯỜNG SỐ 16ĐƯỜNG SỐ 142,500
117ĐƯỜNG SỐ 18A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 18BHƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG1,500
118ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AQUỐC LỘ 1AGÒ XOÀI1,800
119ĐƯỜNG SỐ 18B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AMIẾU GÒ XOÀIQUỐC LỘ 1A2,000
120ĐƯỜNG SỐ 18C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 18BHƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG1,500
121ĐƯỜNG SỐ 18D, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ATRỌN ĐƯỜNG 1,500
122ĐƯỜNG SỐ 18E PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG 18BTRỌN ĐƯỜNG (KP1)1,500
123ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG 4,800
124ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ATÂN KỲ-TÂN QUÝDỰ ÁN 4151,800
125ĐƯỜNG SỐ 19A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ATÂN KỲ TÂN QUÝDỰ ÁN 4151,500
126ĐƯỜNG SỐ 19A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AQUỐC LỘ 1ACUỐI ĐƯỜNG1,500
127ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ATRỌN ĐƯỜNG 1,500
128ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AQUỐC LỘ 1AMÃ LÒ1,500
129ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ALÊ VĂN QUỚIĐƯỜNG SỐ 162,000
130ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ALÊ VĂN QUỚIĐƯỜNG SỐ 162,000
131ĐƯỜNG SỐ 24A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ALÊ VĂN QUỚICUỐI ĐƯỜNG1,800
132ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ BĐƯỜNG SỐ 16MIẾU GÒ XOÀI1,500
133ĐƯỜNG SỐ 26/3 PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀHƯƠNG LỘ 13 (LÊ TRỌNG TẤN)CUỐI ĐƯỜNG1,800
134ĐƯỜNG SỐ 29 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG 3,100
135ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7ĐƯỜNG SỐ 62,500
136ĐƯỜNG SỐ 38A, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7ĐƯỜNG SỐ 102,500
137ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7TỈNH LỘ 103,500
138ĐƯỜNG SỐ 40A, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7ĐƯỜNG SỐ 512,500
139ĐƯỜNG SỐ 40B, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 49ĐƯỜNG SỐ 512,200
140ĐƯỜNG SỐ 42, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7ĐƯỜNG SỐ 512,500
141ĐƯỜNG SỐ 42A, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 49BĐƯỜNG SỐ 512,200
142ĐƯỜNG SỐ 44, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7ĐƯỜNG SỐ 49C2,500
143ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7CUỐI ĐƯỜNG3,100
144ĐƯỜNG SỐ 46A, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53CUỐI ĐƯỜNG2,500
145ĐƯỜNG SỐ 46B, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53ĐƯỜNG SỐ 53A2,200
146ĐƯỜNG SỐ 47 PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 40AĐƯỜNG SỐ 442,200
147ĐƯỜNG SỐ 48, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7CUỐI ĐƯỜNG2,500
148ĐƯỜNG SỐ 48A, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53ĐƯỜNG SỐ 552,200
149ĐƯỜNG SỐ 48B, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55CUỐI ĐƯỜNG2,200
150ĐƯỜNG SỐ 48C, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55ACUỐI ĐƯỜNG2,200
151ĐƯỜNG SỐ 49, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 46ĐƯỜNG SỐ 403,500
152ĐƯỜNG SỐ 49A, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 40AĐƯỜNG SỐ 40B2,200
153ĐƯỜNG SỐ 49B, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 44ĐƯỜNG SỐ 422,200
154ĐƯỜNG SỐ 49C, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 42AĐƯỜNG SỐ 442,200
155ĐƯỜNG SỐ 50, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7ĐƯỜNG SỐ 572,500
156ĐƯỜNG SỐ 50A, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53ĐƯỜNG SỐ 552,200
157ĐƯỜNG SỐ 50B, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55AĐƯỜNG SỐ 572,200
158ĐƯỜNG SỐ 50C, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7ĐƯỜNG SỐ 53C2,500
159ĐƯỜNG SỐ 50D, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55ĐƯỜNG SỐ 57A2,200
160ĐƯỜNG SỐ 51, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 40CUỐI ĐƯỜNG2,300
161ĐƯỜNG SỐ 52, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7ĐƯỜNG SỐ 57A2,500
162ĐƯỜNG SỐ 52A, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53DĐƯỜNG SỐ 552,200
163ĐƯỜNG SỐ 52B, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 57CĐƯỜNG SỐ 572,200
164ĐƯỜNG SỐ 53, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50CĐƯỜNG SỐ 462,200
165ĐƯỜNG SỐ 53A, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 48ĐƯỜNG SỐ 46A2,300
166ĐƯỜNG SỐ 53B, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 52ĐƯỜNG SỐ 50C2,300
167ĐƯỜNG SỐ 53C, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 52AĐƯỜNG SỐ 50C2,300
168ĐƯỜNG SỐ 53D, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 54ĐƯỜNG SỐ 522,300
169ĐƯỜNG SỐ 54, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7ĐƯỜNG SỐ 572,500
170ĐƯỜNG SỐ 54A, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 57ĐƯỜNG SỐ 592,500
171ĐƯỜNG SỐ 55, PHƯỜNG TÂN TẠOQUỐC LỘ 1AĐƯỜNG SỐ 463,100
172ĐƯỜNG SỐ 55A, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50 DĐƯỜNG SỐ 502,300
173ĐƯỜNG SỐ 55B, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 48CĐƯỜNG SỐ 46A2,300
174ĐƯỜNG SỐ 57, PHƯỜNG TÂN TẠOQUỐC LỘ 1AĐƯỜNG SỐ 503,100
175ĐƯỜNG SỐ 57A, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 52BĐƯỜNG SỐ 50B2,300
176ĐƯỜNG SỐ 57B, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50BĐƯỜNG SỐ 50D2,300
177ĐƯỜNG SỐ 57C, PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 54ĐƯỜNG SỐ 522,300
178ĐƯỜNG SỐ 59, PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG 2,300
179ĐƯỜNG SỐ 59B, PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG 2,300
180GÒ XOÀITRỌN ĐƯỜNG 2,400
181HỒ HỌC LÃMQUỐC LỘ 1ARẠCH CÁT (PHÚ ĐỊNH)4,800
182HỒ VĂN LONGNGUYỄN THỊ TÚBÙI DƯƠNG LỊCH2,000
  TỈNH LỘ 10SÔNG SUỐI3,100
183HOÀNG HƯNGNGUYỄN THỨC ĐƯỜNGCUỐI ĐƯỜNG2,300
184HOÀNG VĂN HỢPKINH DƯƠNG VƯƠNGĐƯỜNG 1A2,900
185HƯƠNG LỘ 2TRỌN ĐƯỜNG 3,300
186HƯƠNG LỘ 3TÂN KỲ TÂN QUÝĐƯỜNG SỐ 53,100
187HƯƠNG LỘ 13 (LÊ TRỌNG TẤN)BÌNH LONGCUỐI ĐƯỜNG3,100
188KÊNH NƯỚC ĐENTRỌN ĐƯỜNG 2,600
189KHIẾU NĂNG TỈNHTRỌN ĐƯỜNG 2,900
190KINH DƯƠNG VƯƠNGMŨI TÀUCẦU AN LẠC8,400
  CẦU AN LẠCVÒNG XOAY AN LẠC5,900
191LÂM HOÀNHKINH DƯƠNG VƯƠNGSỐ 72 LÂM HOÀNH3,100
  TỪ SỐ 72 LÂM HOÀNHCUỐI ĐƯỜNG2,400
192LÊ CƠKINH DƯƠNG VƯƠNGRANH KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG2,400
  RANH KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNGCUỐI ĐƯỜNG3,100
193LÊ CÔNG PHÉPTRỌN ĐƯỜNG 2,400
194LÊ ĐÌNH CẨNQUỐC LỘ 1ATỈNH LỘ 102,400
195LÊ ĐÌNH DƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG 3,100
196LÊ NGUNGNGUYỄN CỬU PHÚKÊNH 51,500
197LÊ TẤN BÊCẦU AN LẠCCẦU GIẤY3,100
198LÊ TRỌNG TẤNCẦU BƯNGQUỐC LỘ 1A3,700
199LÊ VĂN QUỚITRỌN ĐƯỜNG 4,200
200LIÊN KHU 1 - 6 BÌNH TRỊ ĐÔNGTRỌN ĐƯỜNG 1,800
201LIÊN KHU 2 - 5 BÌNH TRỊ ĐÔNGTRỌN ĐƯỜNG 2,600
202LIÊN KHU 2-10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ ALÔ TƯGÒ XOÀI1,500
203LIÊN KHU 4-5, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BTRỌN ĐƯỜNG 1,500
204LIÊN KHU 5, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BTRỌN ĐƯỜNG 1,500
205LIÊN KHU 5-6, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BTRỌN ĐƯỜNG 1,500
206LIÊN KHU 7-13, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 8BDỰ ÁN 4151,500
207LIÊN KHU 8-9, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ AĐƯỜNG SỐ 16ĐƯỜNG SỐ 41,500
208LIÊN KHU PHỐ 10-11, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNGPHAN ANHCUỐI ĐƯỜNG2,600
209LIÊN KHU 16 - 18 BÌNH TRỊ ĐÔNGTRỌN ĐƯỜNG 2,400
210LỘ TẺTỈNH LỘ 10NGÃ BA ĐƯỜNG BÀ TIẾNG2,200
211LÔ TƯMÃ LÒĐƯỜNG GÒ XOÀI1,500
212MÃ LÒTỈNH LỘ 10TÂN KỲ TÂN QUÝ3,500
213NGÔ Y LINHAN DƯƠNG VƯƠNGRẠCH RUỘT NGỰA3,100
214NGUYỄN CỬU PHÚTỈNH LỘ 10GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH2,000
215NGUYỄN ĐÌNH KIÊNTRỌN ĐƯỜNG 1,200
216NGUYỄN HỚIKINH DƯƠNG VƯƠNGLÒ GỐM3,100
217NGUYỄN QUÝ YÊMAN DƯƠNG VƯƠNGCUỐI ĐƯỜNG2,900
218NGUYỄN THỊ TÚQUỐC LỘ 1AVĨNH LỘC3,000
219NGUYỄN THỨC ĐƯỜNGKINH DƯƠNG VƯƠNGNGUYỄN THỨC TỰ4,000
220NGUYỄN THỨC TỰNGUYỄN THỨC ĐƯỜNGHOÀNG VĂN HỢP2,900
221NGUYỄN TRIỆU LUẬTQUỐC LỘ 1AHỒ VĂN LONG1,500
222NGUYỄN TRỌNG TRÍKINH DƯƠNG VƯƠNGTÊN LỬA2,900
223NGUYỄN VĂN CỰTRỌN ĐƯỜNG 1,500
224PHẠM BÀNHNGUYỄN THỨC TỰPHAN CÁT TỰU2,000
225PHẠM ĐĂNG GIẢNGHƯƠNG LỘ 13RANH QUẬN 122,900
226PHAN CÁT TỰUTRỌN ĐƯỜNG 2,000
227PHAN ANHNGÃ TƯ BỐN XÃTÂN HOÀ ĐÔNG4,100
228PHAN ĐÌNH THÔNGTRỌN ĐƯỜNG 2,600
229PHÙNG TÁ CHUBÀ HOMKHIẾU NĂNG TỈNH2,300
230QUỐC LỘ 1AGIÁP RANH BÌNH CHÁNHGIÁP HUYỆN HÓC MÔN4,000
231SINCOTRỌN ĐƯỜNG 2,400
232SÔNG SUỐIQUỐC LỘ 1ARANH SÔNG SUỐI1,500
233SÔNG TẮCTRẦN ĐẠI NGHĨARANH KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO1,500
234TẠ MỸ DUẬTNGUYỄN THỨC ĐƯỜNGCUỐI ĐƯỜNG2,600
235TÂN HOÀ ĐÔNGAN DƯƠNG VƯƠNGHƯƠNG LỘ 24,000
236TÂN KỲ TÂN QUÝBÌNH LONGQUỐC LỘ 1A4,000
237TẬP ĐOÀN 6BQUỐC LỘ 1ACUỐI ĐƯỜNG1,500
238TÂY LÂNQUỐC LỘ 1ACUỐI ĐƯỜNG1,800
239TÊN LỬAKINH DƯƠNG VƯƠNGRANH KHU DÂN CƯ AN LẠC4,400
  RANH KHU DÂN CƯ AN LẠCĐƯỜNG SỐ 294,400
  ĐƯỜNG SỐ 29TỈNH LỘ 102,900
240TỈNH LỘ 10CÂY DA SÀQUỐC LỘ 1A4,100
  QUỐC LỘ 1ACẦU TÂN TẠO (TỈNH LỘ 10)3,100
  CẦU TÂN TẠO (TỈNH LỘ 10)RANH BÌNH CHÁNH2,200
241TRẦN ĐẠI NGHĨATRỌN ĐƯỜNG 2,900
242TRẦN THANH MẠITỈNH LỘ 10GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO1,500
243TRƯƠNG PHƯỚC PHANTRỌN ĐƯỜNG 2,500
244VÀNH ĐAI TRONGKINH DƯƠNG VƯƠNGHƯƠNG LỘ 2 (BÌNH TRỊ ĐÔNG)5,700
245VĨNH LỘC (HƯƠNG LỘ 80)NGUYỄN THỊ TÚKHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC2,000
246VÕ VĂN VÂNTỈNH LỘ 10RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH1,400
247VŨ HỮUTẠ MỸ DUẬTNGUYỄN THỨC ĐƯỜNG2,500
248VƯƠNG VĂN HUỐNGTRỌN ĐƯỜNG 2,000
 
 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Tin mới hơn
Tin chào nổi bật từ sàn giao dịch

NAM ĐÔ COMPLEX SỐ 609 TRƯƠNG ĐỊNH, HOÀNG MAI - HÀ NỘI.

 Hiện bên sàn VINATEP  có 5  sàn xuất  Ngoại giao Dự Án : Đ/C -  Số 609 Trương Định do Tổng công ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu (GP Invest) làm chủ đầu tư.

BÁN CCCC LÊ VĂN LUƠNG VÀ NGUYỄN THỊ THẬP.

Bán CCCC Lê Văn Lương và Nguyễn Thị Thập căn góc 2 MT đường Bán căn tầng 12 căn số 11 DT: 140m2 3PN PK Bếp, 2Wc NT CCấp HĐ đóng 30% giá gốc 26tr/m bán 28,5tr/m

BÁN CCCC SÔNG ĐÀ LÊ VĂN LƯƠNG

Bán CCCC Sông Đà Lê Văn Lương Block CT2  XD 45 Tầng  căn tầng 31 căn số 10 , DT 98,6m2 3PN, PK, Bếp 2Wc NTC Cấp, đóng 40%  HĐ mua bán, Giá gốc 28tr/m Bán giá gốc.

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ NAM QUỐC LỘ 32.

Dự án khu đô thị Nam 32 sự lựa chọn của bạn để có sản phẩm tốt tại sàn VINATEP.

DỰ ÁN KHU SINH THÁI TUẦN CHÂU ECOPARK - QUỐC OAI - HÀ NỘI.

Sàn VINATEP đang phân phối sản phẩm Dự án Khu Sinh Thái Tuần Châu Ecopark - Quốc Oai - Hà Nội.

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI CAO CẤP ĐAN PHƯỢNG (THE PHOENIX GARDEN).

Biệt thự nhà vườn khu đô thị sinh thái 4 nhất THE PHOENIX GARDEN.

QUẦN THỂ KHÁCH SẠN, RESORT BIỆT THỰ 5 SAO ĐẢO HOA PHƯỢNG

BÁN PHÂN PHỐI BIỆT THỰ 5 SAO TẠI ĐẢO HOA PHƯỢNGTHÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ.


BÁN DỰ ÁN HONG KONG TOWER

DỰ ÁN HONGKONG TOWER HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ SỞ HỮU MỘT TRONG NHỮNG CĂN HỘ ĐẸP VÀ HIỆN ĐẠI NHẤT THỦ ĐÔ.

Tin chào mới nhận trên Sàn giao dịch
  • NAM ĐÔ COMPLEX SỐ 609 TRƯƠNG ĐỊNH, HOÀNG MAI - HÀ NỘI.
  • Bán nhà riêng sổ đỏ chính chủ tại ngõ 192 đường Giải Phóng
  • Bán căn hộ chung cư khu đô thị Pháp Vân
  • Bán căn hộ chung cư cao cấp thuộc dự án Times City
  • Cần bán Dự Án CC Hưng Việt Bộ Quốc Phòng và Công ty Dịch Vụ Quốc Tế Anh Thư làm chủ đầu tư, Mỹ Đình 1.
  • Bảng giá Victoria Văn Phú
  • Bán liền kề tại khu B Geleximco, giá tốt nhất thị trường.
  • Chính chủ cần bán Gấp Lô Đất Liền Kề Khu Nhà ở Chiến Sĩ Tổng Cục 5 Bộ Công An
  • BÁN CCCC LÊ VĂN LUƠNG VÀ NGUYỄN THỊ THẬP.
  • BÁN CCCC SÔNG ĐÀ LÊ VĂN LƯƠNG

Tiện ích
Thông tin liên hệ
Trụ sở: 60 Nguyễn Trác Luân, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Chi nhánh: Cụm 5 Tổ 27, Đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 84(4) 6257 8668 | Fax: 84(4) 6299 8686
Website: www.vinatep.vn  | Email: contact@vinatep.vn